This snapshot, taken on
27/09/2010
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Text only

Alergedd ac anoddefiad bwyd

Os wyt ti'n meddwl bod gen ti alergedd neu anoddefiad bwyd, mae’n bwysig cael diagnosis priodol. Paid â thorri grwpiau o fwydydd o dy ddeiet heb gael cyngor meddygol yn gyntaf, rhag ofn na fyddi di'n cael digon o faethynnau pwysig. Mae'r adran hon yn rhoi rhagor o wybodaeth am alergeddau ac anoddefiadau bwyd, gan gynnwys y gwahaniaeth rhyngddynt a'r bwydydd mwyaf cyffredin sy'n achosi adweithiau. Ceir hefyd gyngor ymarferol ar yr hyn i chwilio amdano wrth brynu bwyd neu fwyta allan.
allergy

Y cyfeiriadur

Cyngor am dy gyflwr ac esboniad o'r gwahaniaeth rhwng alergedd ac anoddefiad bwyd
 

 
Shopping with a trolley full of food

Prynu bwyd

Yr hyn i fod yn ymwybodol ohono wrth siopa i rywun ag alergedd neu anoddefiad bwyd
 

 
Spaghetti bolognese vegetarian

Adweithiau alergaiddd

Gwybodaeth am symptomau adweithiau alergaidd i fwyd