Switch to English

Last updated on 3 Mehefin 2011

Y diweddaraf gan yr Asiantaeth am yr achosion o E coli yn yr Almaen

e.coli

Mae’r Asiantaeth yn parhau i gydweithio gyda’r Comisiwn Ewropeaidd, asiantaethau eraill y Llywodraeth a chyrff o fewn y diwydiant ar yr ymchwiliad sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd i’r achosion o E. coli yn yr Almaen. Byddwn yn diweddaru’r wefan hon wrth i ragor o fanylion ddod i law.

Mae’r Asiantaeth Diogelu Iechyd wedi nodi 11 person yn y DU y mae’n bosibl eu bod yn gysylltiedig â’r achosion hyn, ac mae pob un ohonynt wedi teithio i’r Almaen neu o’r Almaen yn ddiweddar.*

Mae’r newyddion diweddaraf gan y Comisiwn Ewropeaidd yn nodi nad ydynt eto wedi pennu’n union beth sydd wedi achosi’r haint hwn.

Mae’r Asiantaeth yn atgoffa’r cyhoedd am bwysigrwydd arferion hylendid bwyd sylfaenol wrth baratoi bwyd.

Mae’n syniad da golchi ffrwythau a llysiau cyn i chi eu bwyta er mwyn sicrhau eu bod yn lân, ac i helpu i gael gwared ar germau a allai fod ar y tu allan. Gall plicio neu goginio ffrwythau a llysiau hefyd gael gwared ar y germau hyn.

*Diweddarwyd gyda ffigurau newydd yr Asiantaeth Diogelu Iechyd ar 4 Mehefin 2011.

Gwybodaeth gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar wefannau eraill

Sut i baratoi a choginio bwyd yn ddiogel – Cyngor ar wefan NHS Choices (Saesneg yn unig)