Switch to English

Last updated on 7 Mehefin 2011

Y diweddaraf gan yr Asiantaeth am yr achosion o E. coli yn yr Almaen

e.coli

Mae awdurdodau’r Almaen wedi cyhoeddi ei bod yn bosibl mai cymysgedd o had wedi'u hegino, sy’n cael eu defnyddio mewn salad ac sy’n cynnwys corbys, had alffalffa, fenugreek a ffa adzuki, sy’n gyfrifol am yr achosion diweddar o E.coli.*

Mae’r cynhyrchion dan sylw wedi’u dosbarthu’n lleol yn yr Almaen ac nid oes unrhyw dystiolaeth i nodi eu bod wedi dod i mewn i’r DU. Er mwyn bod yn ofalus, mae’r Almaen wedi tynnu’r cynhyrchion hyn oddi ar y farchnad.

Cafodd y cymysgedd hwn ei gysylltu â’r achosion o E.coli gan fod cysylltiad rhwng busnesau bwyd sydd wedi defnyddio’r had a phobl sy’n sâl o achos E.coli. Mae samplau o’r had yn cael eu profi am bresenoldeb E.coli ar hyn o bryd a disgwylir y canlyniadau cychwynnol yn hwyrach heddiw. Rydym yn rhagweld y bydd rhagor o fanylion yn dod i law wrth i awdurdodau’r Almaen barhau a’u hymchwiliad.

Mae’r Asiantaeth yn atgoffa’r cyhoedd am bwysigrwydd arferion hylendid bwyd sylfaenol wrth baratoi bwyd.

Mae’n syniad da golchi ffrwythau a llysiau cyn i chi eu bwyta er mwyn sicrhau eu bod yn lân, ac i helpu i gael gwared ar germau a allai fod ar y tu allan. Gall plicio neu goginio ffrwythau a llysiau hefyd gael gwared ar y germau hyn.

*Yn ôl adroddiadau cychwynnol, mae’r 23 sampl sydd wedi’u profi hyd yn hyn wedi dychwelyd canlyniadau negyddol ar gyfer y math o E.coli sy’n rhan o’r achosion hyn. Mae samplau eraill yn cael eu profi ar hyn o bryd ac rydym yn disgwyl i gael rhagor o wybodaeth gan awdurdodau’r Almaen.

Gwybodaeth gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar wefannau eraill

Sut i baratoi a choginio bwyd yn ddiogel – Cyngor ar wefan NHS Choices (Saesneg yn unig)